Udruge i forumi

Strukovni forumi i udruge su samostalne asocijacije koje djeluju u okviru HIZ-a, a osnivaju se za rješavanje nekih specifičnih područja kojima se proširuje, unapređuje i produbljuje ostvarenje osnovnih ciljeva HIZ-a.

U HIZ-u postoje sljedeći strukovni forumi: 

  • HrGIS (Zemljopisni informacijski sustavi)
  • HrPUG (forum korisnika Progress opreme)
  • HrUSKO (forum korisnika SAP-a)
  • HrEduIT (Hrvatski Forum IT djelatnika u ustanovama znanosti i obrazovanja)

U HIZ-u postoje sljedeće članice udruge:

  • HrOpen (Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet)
  • HrOUG (Hrvatska udruga Oracle korisnika)
  • HSIN (Hrvatski savez informatičara)
  • HULK (Hrvatska udruga Linux korisnika)

Inicijativu za osnivanje novih foruma može dati Upravni odbor ili više članica zainteresiranih za konkretno specijalističko područje. Forum sam određuje interno organizacijsko ustrojstvo, donosi poslovnik i program rada.

On samostalno vodi brigu o prikupljanju sredstava i upravlja prikupljenim sredstvima. Financijsko poslovanje foruma vodi se na posebnom mjestu troška HIZ-a. Forum zastupa predsjednik foruma.