Etika umjetne inteligencije

Dokument “Etičke smjernice za pouzdanu umjetnu inteligenciju” izradila je Stručna skupina na visokoj razini o umjetnoj inteligenciji (AI HLEG) Europske komisije a objavljen je 8. travnja 2019. godine na adresi: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1 i lokaliziran na hrvatski jezik.

Etička načela dio su i preporuka okruglog stola “Europska Izjava o suradnji u području umjetne inteligencije – kako usklađeno djelovati u Hrvatskoj?” u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) dostupnog na adresi: https://info.hazu.hr/upload/File/2019/ODLUKE-2019/2019-Preporuke—Okrugli-stol-o-umjetnoj-inteligenciji.pdf