O informatičkim znanjima

Kada govorimo o informatičkim kompetencijama mislimo na skup dokazanih karakteristika i vještina koje omogućuju i poboljšavaju učinkovitost ili uspješnost posla – kako informatičkog tako i svih drugih povezanih poslovnih djelatnosti.

Danas su općeprihvaćene tri vrste kompetencija koje se smatraju važnima za zaposlenike. One uključuju temeljne kompetencije, funkcionalne kompetencije i međufunkcionalne kompetencije.

Na sljedećim stranicama možete pronaći više informacija o suvremenom informatičkom kurikulumu, europskom okviru kompetencija e-CF 3.0 koji je HIZ lokalizirao na hrvatski jezik, aktualnim strukovnim normama, zakonskom okviru koji pokriva informatiku i srodna područja u Republici Hrvatskoj te o aktualnim stručnim informatičkim temama koje obrađuju stručne skupine CEPIS-a kojem je HIZ član.