CEPIS-ove stručne skupine

Vijeće europskih društava profesionalnih infromatičara – CEPIS nastoji poboljšati i promicati visoke standarde među informatičkim profesionalcima uvažavajući utjecaj koji informatika ima na zapošljavanje, poslovanje i društvo, povećati broj budućih IT stručnjaka, promovirati digitalne kompetencije stručnjaka i zagovarati društveno odgovornu, sigurnu, etičku, uključivu i ekološki prihvatljivu primjenu IT-a u Europi. Kako bi se to postiglo, CEPIS pruža platformu za stručnjake iz društava članica za zajednički rad na aktualnim pitanjima u digitalnom dobu.

Stručne skupine:

Računarstvo u školama

Stručna skupina “Računarstvo u školama” nastoji prepoznati informatiku kao klučan nastavni predmet u školskim programima. Preporuča da se informatika uključi u školske kurikulume kao i drugi predmeti poput matematike, fizike i kemije, te tako učenicima pruži vještine potrebne za sudjelovanje u današnjem digitalnom društvu.

Politika digitalnih vještina

Stručna skupina za politiku digitalnih vještina proučava rastuću potražnju za digitalnim vještinama u Europi. Njen glavni posao je definirati politiku CEPIS-a i iskoristiti priliku da je uskladi s aktivnostima i prioritetima EU. Skupina se usredotočuje na analizu političkih dokumenata o digitalnim vještinama koje su izdale Europska komisija i druge relevantne institucije i zauzimanje stajališta CEPIS-a o cijelom rasponu digitalnih vještina potrebnih na različitim razinama.

Etika u ICT-u

Poštivanje profesionalnog etičkog ponašanja odlučujući je aspekt za svakog IT stručnjaka. CEPIS je predan razvoju dosljednijeg pristupa etici u ICT profesiji. Stručna skupina za profesionalnu etiku radi na razvoju etičkog kodeksa za IT stručnjake i promicanju važnosti ovog pitanja diljem Europe.

Informacijsko društvo

Ova stručna skupina osnovana je kako bi pomogla društvima članicama da ostanu u tijeku i rade s trendovskim temama ICT-a u društvu, kao što su jedinstveno digitalno tržište, industrija 4.0, dostupnost i uključivost, zdravlje i sustavi za održavanje života, otvoreni podaci i e-uprava, utjecaj umjetne inteligencije i Interneta stvari (IoT) na društvo.

Pravna i sigurnosna pitanja

Ova stručna skupina sastoji se od stručnjaka za kibernetičku sigurnost. Aktivnosti grupe uključuju izradu stajališta o IT zakonodavstvu i kibernetičkoj sigurnosti, formuliranje stajališta CEPIS-a o aktualnim pitanjima i njihovo priopćavanje relevantnim institucijama EU-a, kao i podizanje svijesti o važnosti kibernetičke sigurnosti među članovima CEPIS-a i široj javnosti.

Žene u ICT-u

Cilj ove stručne skupine je promicanje sudjelovanja i napredovanja žena u ICT karijerama, promicanje ravnopravnosti spolova u ICT sektoru, kao i poticanje mladih, posebice žena, za bavljenje ICT-om.

Ova je stručna skupina autor je CEPIS-ove povelje “DiversIT”, plana i strukturiranog programa aktivnosti koje organizacije mogu poduzeti kako bi uspostavile okruženje podrške za žene u IT profesijama. Akcije se odvijaju u tri glavne faze (brončana, srebrna i zlatna) s temama aktivnosti u svakoj fazi. Potpisnici povelje obvezuju se sudjelovati u povelji i poduzimati aktivnosti koje će progresivno omogućiti njihovim organizacijama da izgrade podršku ženama koje rade u IT-u.

Više o navedenim stručnim skupinama saznajte na: https://cepis.org/expert-groups/

Javite nam se ukoliko bi se željeli uključiti ispred HIZ-a u rad jedne ili više stručnih skupina.