Članstvo u međunarodnim organizacijama

Otvaranjem Hrvatske prema svijetu raste i potreba za uključivanjem HIZ-a u međunarodne strukovne udruge. U svijetu postoji veliki broj različitih regionalnih i drugih međunarodnih strukovnih udruga u informatici putem kojih se ostvaruje međunarodna suradnja u području ICT, jača utjecaj struke i podiže profesionalizam. I do sada već je ostvarena izvjesna povezanost naše informatike s nekim međunarodnim asocijacijama kao što su npr. IEEE asocijacije, European Software Institute, veze naših foruma i udruga sa sličnim organizacijama u Europi, itd. Međutim, potrebno je ipak ostvariti cjelovitu međunarodnu suradnju u ICT na razini struke.

Udruge i forumi trebaju nastaviti dosadašnju specijalističku suradnju sa svojim međunarodnim organizacijama.

Hrvatski informatički zbor ostvaruje međunarodnu suradnju sa:

  • CEPIS – Council of European Professional Informatics Societies
  • IFIP – International Federation for Information Processing
  • IT STAR – IT Regional Committee
  • ECDL-F – European Computer Driving Licence Foundation