CEPIS – Council of European Professional Informatics Societies

CEPIS je najveća i najznačajnija udruga profesionalnih informatičara Europe u koju je učlanjeno 30 nacionalnih udruga ili preko 150.000 profesionalnih infomatičara tako da je izuzetno jaki glas struke.

CEPIS je najsnažniji glas informatičke struke u Europi, ima sjedište u Amsterdamu, a njegova misija je postići visoku razinu profesionalizma u europskoj informatici, omogućiti pokretljivost informatičara među zemljama članicama, te razviti dovoljno visoku razinu korisničke osposobljenosti. CEPIS svoju misiju provodi putem javne zaštite interesa struke i profesionalnog digniteta, primjenom etičkog kodeksa kojeg moraju provoditi njegovi članovi, utvrđivanjem i primjenom minimalnih profesionalnih standarda, te poduhvata kao što su: EPIC (European Professional Informatics Certifikate), EICLP (European Informatic Continuous Learning Programe), ECDL (European Computer Driving Licence), CoC (Code of Conductor ICT Professionals), CEPIS usko surađuje i s organima Europske zajednice u pripremi propisa u vezi s informatikom i ostvarenjem informacijskog društva, ima vlastitu publicističku djelatnost, organizira seminare i savjetovanja itd.

Prijemom HIZ-a u CEPIS stvorene su pretpostavke za uključivanje HIZ-a u projekte certificiranja znanja korisnika informatičke opreme i profesionalaca , ECDL i EUCIP. Nakon Skupštine CEPIS-a u Budimpešti intenzivno se radilo na bržoj primjeni ovih programa u Hrvatskoj. Uspostavljeni su prisniji odnosi sa predsjednicima informatičkih društava iz europskih zemalja Europe,te te direktorom CEPIS-a dr. Peterom Bumannom, koji je na Skupštini u Opatiji prezentirao mogućnosti uvođenja EUCIP programa u Hrvatskoj.

 

Više informacija o CEPIS udruženju možete pronaći na http://www.cepis.org