Zakoni i podzakonski akti

Zakonodavstvo u području IT koje je  trenutno na snazi u Republici Hrvatskoj sastoji se od više skupina zakona i pravilnika koji  reguliraju ovo područje, a uključuje:

Elektronički potpis

 • Zakon o elektroničkom potpisu (NN 2017)
 • Pravilnik o evidenciji davatelja usluga certificiranja elektroničkih potpisa (NN 54/2002) 
 • Pravilnik o registru davatelja usluga certificiranja elektroničkih potpisa koji izdaju kvalificirane certifikate (NN 2010) 
 • Pravilnik o mjerama i postupcima uporabe i zaštite elektroničkog potpisa i naprednog elektroničkog potpisa, sredstava za izradu elektroničkog potpisa, naprednog elektroničkog potpisa i sustava certificiranja i obveznog osiguranja davatelja usluga izdavanja kvalificiranih certifikata (NN 2013) 
 • Pravilnik o tehničkim pravilima i uvjetima povezivanja sustava certificiranja elektroničkih potpisa (NN 89/2002) 
 • Uredba o djelokrugu, sadržaju i nositelju poslova certificiranja elektroničkih potpisa za tijela državne uprave (NN 146/2004)

Elektronička trgovina

 • Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 2019) 
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona u elektroničkoj trgovini (NN 67/2008)

Elektronička isprava

Elektroničke komunikacije

Informacijska sigurnost

 • Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/2007)
 • Zakon o tajnosti podataka (NN 2019)
 • Uredba o mjerama informacijske sigurnosti (NN 46/08)
 • Uredba o sigurnosnoj provjeri za pristup klasificiranim podacima (NN 72/07)
 • Uredba o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i izjave o postupanju s klasificiranim podacima (NN 102/07)
 • Uredba o zaštiti osobnih podataka NN 2018

Računalni kriminal

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o kibernetičkom kriminalu (NN 173/2003)