Publikacije

HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR Doprinos razvitku hrvatskog ICT sektora 1975. – 2011.

Hrvatski informatički zbor (HIZ) osnovan je 1975. godine od kada kontinuirano djeluje. Tijekom vremena prilagođavao je svoj rad i ustrojstvo u skladu s aktualnim propisima i potrebama struke. Danas je HIZ krovna organizacija, objedinjuje rad struke i predstavlja snažan glas onih koji djeluju u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT).

Postoji više ICT udruga u Hrvatskoj, no HIZ svojim dugogodišnjim djelovanjem u zemlji i inozemstvu objedinjuje više područja primjene te stoga zaslužuje naziv krovne organizacije.

Ova publikacija treće je izdanje i govori o aktivnostima HIZ-a u proteklih 36 godina. Prvo izdanje objavljeno je 1990. godine povodom obilježavanja 15. godišnjice djelovanja, drugo je tiskano 1996., povodom 20 godina rada, a treće objedinjuje ukupno djelovanje od osnivanja HIZ-a do danas.

Želim naglasiti da su u izradi ovog izdanja korišteni i tekstovi iz prethodnih dvaju, stoga i ovoga puta zahvaljujem njihovim urednicima i autorima, prvog izdanja Antunu Krajnoviću, drugog Zdravku Krakaru, te uređivačkim odborima.

Više od 36 godina djelovanja dugo je vremensko razdoblje u kojem je u radu HIZ-a sudjelovao veliki broj organizacija i pojedinaca. U ovom izdanju posebno želimo istaći pojedince koji su doprinosili ili doprinose radu HIZ-a te im na ovaj način odati priznanje za dugogodišnji rad.

U ovoj publikaciji prikazan je razvitak ICT u Republici Hrvatskoj promatran kroz prizmu strukovne asocijacije – Hrvatskog informatičkog zbora. Ovu organizaciju danas čine njene članice – računalni i informacijski centri, distributerske kuće, proizvođači opreme, konzultantske tvrtke, institucije koje se bave izobrazbom, korisnici, dakle svi oni koji su zainteresirani za promidžbu i unaprjeđenje primjene informacijskih i srodnih tehnologija u Republici Hrvatskoj. Publikacija sintetizira dosadašnji razvitak HIZ-a, od početaka primjene ICT tehnologija u RH do informacijskog društva.

U prvom poglavlju promatra se stanje razvitka ICT u Republici Hrvatskoj. Prikazane su neke značajke koje govore o današnjoj izgrađenosti ICT sektora.

U drugom poglavlju opisan je do sada prijeđeni razvojni put HIZ-a kroz kronologiju njegovog nastanka, promjene statusnih oblika i područja djelovanja. Opisano je dosadašnje organizacijsko ustrojstvo, način realizacije poslova od zajedničkog interesa te planovi daljnjeg razvitka, posebice u kontekstu informacijskog društva.

Treće poglavlje opisuje rad strukovnih udruga i foruma: HrOpen (Otvoreni sustavi), HrOUG (Oracle korisnici), HSIN (Mladi informatičari), HULK (Linux korisnici), HrUSKO (SAP korisnici), HrGIS (Geoinformacijski sustavi), HrQA INFO (Kvaliteta u informatici), HrPUG (Progress tehnologije) i ŠportHIS (Šport u Hrvatskoj).

U četvrtom poglavlju opisana je suradnja HIZ-a s međunarodnim ICT organizacijama.

U petom poglavlju opisano je uvođenje i primjena certifikacije korisnika i profesionalaca u ICT.

Šesto poglavlje nosi naslov “HIZ i Domovinski rat” i govori o nekim važnim događajima – pripremama za rad ICT centara u izvanrednim situacijama i ratu, opisuje dane rata na način kako su ih doživjele neke naše članice te uočava mogućnost doprinosa ICT obnovi devastiranih i ratom razorenih područja.

HIZ ima razvijenu suradnju s brojnim međunarodnim organizacijama i zato je u sedmom poglavlju napisan sažetak djelovanja HIZ-a na engleskom jeziku.

U osmom poglavlju (U spomen) sjećamo se naših kolega i prijatelja koji nisu više s nama.

U devetom brojni su prilozi i faktografske činjenice. Dane su osnovne informacije o članicama HIZ-a i udrugama, naveden je popis testnih centara, ovlaštenih ECDL ispitivača, dosadašnjih dobitnika priznanja HIZ-a (Kristalni globus, Plaketa informatika, Posebno priznanje, Zlatna i Srebrna značka, Pismeno priznanje).

U izradi ove publikacije sudjelovali su članovi Upravnog odbora sadašnjeg saziva i zaposlenici HIZ-a, koji su napisali više tekstova i prikupili mnoštvo korisnih informacija te im i ovom prilikom zahvaljujem.

Urednik
Marijan Frković