Etika administratora sustava

Etički kodeks administratora sustava

Mi kao strukovni administratori sustava ovim se putem obvezujemo ponašati prema najvišim normama strukovne etike i pristajemo biti vođeni ovim etičkim kodeksom, te poticati svakog administratora sustava da postupi na isti način.

Profesionalizam  Ponašat ću se profesionalno na radnom mjestu i neću dopustiti osobnim osjećajima i uvjerenjima da utječu na mene da se prema drugima ponašam nepravedno ili neprofesionalno.

Osobni integritet  Bit ću iskren u svojim profesionalnim odnosima, susretljiv u vezi mojih kompetencija i utjecaju mojih pogrešaka. Tražit ću pomoć drugih kada to bude potrebno.
Klonit ću se sukoba interesa i nekorektnih utjecanja kada je god to moguće. Kada se traži moje mišljenje, ako imam konflikt interesa ili sam pod nekorektnim utjecajem, to ću obznaniti ako je prikladno i odustati od davanja mišljenja ako je nužno.

Privatnost  Pristupat ću osobnim informacijama na računalnim sustavima samo kada je to nužno u sklopu mojih tehničkih obveza. Čuvat ću tajnost svake informacije do koje mogu doći, nevezano o metodi putem kojem sam došao do nje.

Zakoni i politike  Obrazovat ću sebe i druge o relevantnim zakonima, pravilnicima i politikama vezano za obavljanje mojih dužnosti.

Komunikacija  Komunicirat ću se upravom, korisnicima i kolegama o računalnoj problematici od zajedničkog interesa. Trudit ću se slušati i razumjeti potrebe svih uključenih strana.

Integritet sustava  Trudit ću se osigurati potrebni integritet, pouzdanost i dostupnost sustava za koje sam odgovoran.
Izgradit ću i održavati svaki sustav na način da podržava njegovu svrhu za organizaciju koja ga koristi.

Obrazovanje  Nastavit ću osvježavati i proširivati moje tehničko znanje i ostale vještine relevantne za moj posao. Dijelit ću svoje znanje i iskustvo s drugima.

Odgovornost prema zajednici računalnih stručnjaka  Surađivat ću sa širom zajednicom računalnih stručnjaka da održim integritet mrežnih i računalnih resursa.

Društvena odgovornost  Kao informirani stručnjak poticat ću pisanje i prihvaćanje relevantnih politika i zakona usklađenih s ovim etičkim načelima.

Etička odgovornost  Trudit ću se izgrađivati i održavati sigurnu, zdravu i produktivnu radnu okolinu.
Trudit ću se donašati odluke u skladu sa sigurnošću, privatnošću i dobrobiti moje zajednice i javnosti te trenutačno objavljivati čimbenike koji bi mogli predstavljati neistražene rizike i opasnosti.
Prihvaćat ću i pružati iskrenu kritiku tehničkog rada na prigodan način i korektno nagrađivati doprinos drugih.
Vodit ću vlastitim primjerom, te održavati visoke etičke norme i razinu profesionalizma u provođenju svim mojih obveza. Podržat ću kolege i suradnike u slijeđenju ovog etičkog kodeksa.

Sva prava zadržana © 2006 The USENIX Association. USENIX daje pravo reprodukcije ovog Kodeksa u svim formatima, uz uvjet da riječi nisu promijenjene na bilo koji način, da su potpisnici LOPSA, USENIX i SAGE uvršteni, te da niti jedan drugi potpisnik ili logo nije dodan bez izravnog dopuštenja vlasnika prava.

Lokalizirano s https://lopsa.org/CodeOfEthics