Projekti – završeni

U svibnju 2008. godine Hrvatski informatički zbor pristupio je EU projektu naziva ICTtrain. Cilj projekta je pripremiti partnere, udruge koje predstavljaju ICT gospodarstvo, za novu uslugu pružanja relevantnih informacija vezanih za ICT zakonodavstvo Europske unije svojim članicama. Od ukupno osam partnera u projektu, četiri su tzv. „Service provideri“...
Cilj projekta Projektom se želi urediti sustav djelomičnih kvalifikacija u području računarstva i informacijskih tehnologija u obrazovanju odraslih, oslanjajući se direktno na osnovna načela Zakona o hrvatskom kvalifikacijom okviru (NN 22/13) te metodologiju Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN 62/14) i Zakona te pravilnika u obrazovanju odraslih....
Ukratko o projektu. Puni naziv projekta Tackling the ”Digital Divide” in SEE by using the capacity of DTT networks, u daljnjem tekstu “SEE TV-WEB”. U kojem sudjeluje 13 partnera iz 8 zemalja.Krajnji je cilj napraviti dobar model korištenja slobodnog frekvencijskog spektra, onoga koji je ostao neiskorišten prelaskom s analogne...