IFIP (International Federation of Information Processing)

IFIP (International Federation of Information Processing) je najjača svjetska strukovna udruga informatičara osnovana pod pokroviteljstvom UNESCO-a 1960 godine. Temeljna svrha IFIP-a jest okupljanje i povezivanje nacionalnih strukovnih udruga informatičara u cilju razvoja primjene informatike. Misija IFIP-a je:

 • promocija informacijske znanosti i tehnologije,
 • unapređenje međunarodne suradnje u informatici,
 • podsticanje istraživanja, razvoja i primjene informatike i
 • unapređenje izobrazbe u informatici.

Temelj IFIP-a su tehnički komiteti, ima ih 12 i to su:

 • TC 1 Osnovne računalske znanosti
 • TC 2 Softver – teorija i praksa
 • TC 3 Izobrazba
 • TC 5 Aplikacije
 • TC 6 Komunikacijski sustavi
 • TC 7 Modeliranje i optimizacija sustava
 • TC 8 Informacijski sustavi
 • TC 9 Utjecaj računala na društvo
 • TC 10 Tehnologija računala
 • TC 11 Sigurnost i zaštita informacijskih sustava
 • TC 12 Umjetna inteligencija
 • TC 13 Interakcija čovjek – računalo

 

U rujnu 2002. god., na Skupštini IFIP-a u Montrealu, HIZ je postao članom Svjetske organizacije informatičkih društava. Nakon prijema pristupilo se informiranju članica HIZ-a o aktivnostima IFIP-a radi uključivanja u Radne skupine IFIP-a. Posebno se radilo na uključivanju članica HIZ-a u tehničke odbore IFIP-a.

Više od IFIP udruženju možete saznati na

http://www.ifip.org/