Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet (HrOpen)

Cilj Udruge je promicanje i poticanje razvitka otvorenih računarskih sustava i Interneta u Republici Hrvatskoj sljedećim djelovanjem:

 • poticanjem djelotvornog razvoja i unapređenja primjene otvorenih računarskih sustava i Interneta u Republici Hrvatskoj
 • aktivnim korištenjem i procjenom uporabljivosti pojedinih otvorenih i Internet tehnologija
 • prezentiranjem primjenjivosti otvorenih tehnologija i Interneta kroz organiziranje stručnih seminara, predavanja i radionica
 • sakupljanjem, prosljeđivanjem i razmjenom informacija iz područja tehnologije i proizvoda otvorenih računarskih sustava i Interneta
  uspostavljanjem stručne suradnje sa stručnjacima i asocijacijama za otvorene računarske sustave i Internet iz Hrvatske i inozemstva
 • ulaganje napora za prisutnost otvorenih tehnologija i Interneta u sustavima cijeloživotnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • poticanjem uporabe modernih usluga mreže Internet u poslovnim sustavima
 • poticanjem korištenja otvorenih računarskih sustava i tehnologija u javnim službama i državnoj upravi
 • poticanjem uporabe programske podrške iz domene Otvorenog programskog koda (Open Source) i Slobodne programske podrške (Free Software)
 • informiranjem članstva o zakonima i drugim propisima koji reguliraju ili dotiču područje otvorenih računarskih sustava i Interneta, te aktivno utjecanje na njihovo donošenje i provedbu

[Službeni web]