Hrvatska udruga SAP korisnika (HrUSKO)

  • organizira zajednički nastup korisnika prema tvrtki SAP i razmjenjuje stručne informacije među svojim članicama
  • organizira stručne konferencije za korisnike SAP alata i baza podataka
  • zastupa interese članica u objavi novih proizvoda
  • organizira demo centar novih programskih proizvoda i timove za testiranje beta verzija
  • organizira zajednički nastup članica na domaćim i inozemnim sajmovima, izložbama, konferencijama

[Službeni web]