Poziv na Skupštinu HIZ-a 16. lipnja 2021. u 14 sati online

Pozivamo sve članove i prijatelje HIZ-a na redovnu i izbornu Skupštinu koja će se održati u srijedu, 16. lipnja 2021. u 14 sati online na poveznici koja će biti objavljena na naslovnici javnog weba HIZ-a na dan Skupštine.

U stručnom dijelu skupštine očekuje nas predavanje dr. sc. Lea Mršića iz Algebra LABa s naslovom AI kruh sa 7 kora – strojevi između „mislim” i „djelujem” u trajanju od 45 minuta.

Radni dokumenti:

Molimo da svoje sudjelovanje najavite na hiz@hiz.hr radi organizacije i mogućnosti primanja obavijesti o Skupštini.