Mreža za razvoj digitalne pismenosti “Digitalna.hr”

[U PROVEDBI] Mreža za razvoj digitalne pismenosti ima za cilj umrežavanje dionika na razvoju digitalne pismenosti u Hrvatskoj.

Nositelj projekta: Telecentar

Partneri:
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu; Fakultet organizacije i informatike Varaždin Hrvatska; Sveučilište Sjever Koprivnica;
Institut za javne financije Zagreb; Visoko učilište Algebra Zagreb; Centar tehničke kulture Rijeka
ODRAZ – Održivi razvoj zajednice  Zagreb; Institut za razvoj i inovativnost mladih Zagreb
Hrvatski informatički zbor Zagreb; Hrvatski savez informatičara Zagreb; Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Zagreb; Hrvatska udruga poslodavaca Zagreb; Udruga “Dobar dan” Zagreb

Vrijeme provedbe: 29. listopada 2020. – 28. listopada 2023.

Sufinanciranje: Europski socijalni fond – Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada (85% iz proračuna EU + 15% iz državnog proračuna).

Vrijednost projekta: 3.598.871,35 kn

Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr; www.strukturnifondovi.hr 

– – – – – – – – – – – – –

Mreža za razvoj digitalne pismenosti je trogodišnji projekt razvoja mreže partnera iz civilnog, javnog i privatnog sektora čiji je cilj razvoj digitalne pismenosti građana.

Tijekom projekta provest će se ispitivanja potreba, znanstvena istraživanja te izraditi smjernice razvoja u području Digitalnog građanstva, Digitalnog obrazovanja, rada i novih zanimanja te Digitalnih talenata i inovacija.

U projektu će se raditi na izgradnji dodatnih kapaciteta za sudjelovanje u europskim projektima istraživanja i razvoja digitalnog društva, te brendirati hrvatske primjere dobre prakse u zemlji inozemstvu.

Članice mreže će se moći uključiti u radne skupine 1. Digitalno građanstvo; 2. Digitalno obrazovanje, rad i nova zanimanja; 3. Digitalni talenti; Digitalna istraživanja, razvoj i inovacije i 5. Digitalni brending Hrvatske.

 

Ciljevi projekta

(1) Razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, državne uprave, kompanija te obrazovnih i znanstvenih ustanova s ciljem razvoja digitalne pismenosti u Republici Hrvatskoj

  • Jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže
  • Ispitivanje javnog mnijenja i ispitivanja potreba društva
  • Zagovaranje i provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka

(2) Izgradnja kapaciteta za sudjelovanje u projektima i programima istraživanja i razvoja digitalnog društva

  • Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene
  • Izrada smjernica za razvoj javnih politika
  • Izrada analize društvenog utjecaja

ODRAZ-ova uloga u projektu

ODRAZ je koordinator radne skupine 1. Digitalno građanstvo koja će provedbom istraživanja i izradom inkluzivnih smjernica donositeljima odluka na nacionalnoj i lokalnoj razini RH, dati doprinos provedbi “Politike kreiranja digitalnog društva” unutar EU strategije razvoja Jedinstvenog digitalnog tržišta. Politika predviđa izgradnju pametnih gradova, poboljšanje pristupa e-upravljanju, e-zdravstvenim uslugama i digitalnim vještinama i time omogućuje razvoj istinski digitalnog europskog društva.

 

Izvor: https://www.odraz.hr/projekti/svi-projekti/mreza-za-razvoj-digitalne-pismenosti/