Accelerating the transition towards Edu 4.0 in HEIs “TEACH4EDU4”

Glavni cilj projekta je odgovoriti na potrebu Industrije 4.0 kroz strateško partnerstvo, koje će stvoriti viziju i rješenja kako ubrzati odgovarajući prijelaz visokih učilišta u području informatike i srodnih disciplina prema obrazovanju 4.0.

Rezultati projekta su: 1. Katalog novih oblika nastave, učenja i ocjenjivanja u Edu 4.0 i srodnih vještina i kompetencija učitelja, 2. Modeli dizajna učenja, 3. Metode suradničke nastave za zajedničke kreativne učionice 4. Vodič o korištenju podataka o učenju za kreiranje odluka o dizajnu učenja temeljenih na dokazima i 5. Manifest o partnerstvu – prenosivost razvijenih modela.

Na projektu, uz UNIZG FOI, sudjeluje još 6 inozemnih partnera:  THE OPEN UNIVERSITY UK, Ujedinjeno Kraljevstvo, ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE, Slovačka, UNIVERZITET U BEOGRADU, Srbija, TALLINN, UNIVERSITY, Estonija, UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL’AQUILA, Italija, UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA, Španjolska.

U projekt su uključeni i tzv. podržavajući partneri u svrhu podrške razvoja kataloga novih vještina, podrške u problemsko-projektno baziranom učenju u mješovitom (engl. blended) okruženju i razvoju modela dizajna učenja su: Tehnološki Park Varaždin, Tehnološko inovacijski centar Međimurje, Hrvatski informatički zbor, European Distance and E-Learning Network iz Mađarske i Ringier Axel Springer iz Švicarske.

Impakt projekta planiran je na više razina: razina studenta, nastavnika i institucije.

Očekuje se da će nastavnici biti zadovoljni sa novim iskustvom podučavanja, razviti nove vještine i kompetencije, te koristiti inovativne pedagogije za razvoj novih predmeta prema načelima Edukacije 4.0 u suradnji s partnerima iz industrije.

Studenti će kroz sudjelovanje na zajedničkim kreativnim učionicama (eng. JCC) efikasno ostvarivati ishode učenja novim metodama učenja, prisustvovati međunarodnim virtualnim timovima, razvijati vještine potrebne u Industriji 4.0, iskusiti „mobilnost od kuće“, povećati svoju angažiranost, svjesnost, samoopažanje te samopromišljanje u procesu učenja.

Nastavničko osoblje u partnerskim institucijama, a kasnije i ostala zainteresirana Sveučilišta, podići će svjesnost o inovativnim pedagogijama, razviti nove kompetencije i vještine, razviti strateška partnerstva na međunarodnoj razini, pridonijeti ostvarenju institucionalnih strateških ciljeva vezano za kontinuirano poboljšanje studijskih programa, razvoj ljudskih resursa i internacionalizaciju, poboljšati ponudu kolegija podržanih inovativnim pedagogijama i metodama učenja, poboljšati standardizaciju praksi učenja i kolegija te poboljšati tehničku podršku za planiranje i vrednovanje aktivnosti učenja i podučavanja.

Koordinator provođenja projekta ispred cijelog međunarodnog konzorcija je izv. prof. dr. sc. Igor Balaban sa Fakulteta organizacije i informatike.

 

https://teach4edu4-project.eu/